Ilustracje

Realizuję ilustracje w technice kolażu, najczęściej o tematyce historycznej. Większość z poniższych prac zrealizowałam dla Muzeum w Nieborowie i Arkadii z wykorzystaniem fragmentów obrazów i grafik znajdujących się w zbiorach muzeum oraz z fotografii mojego autorstwa i rycin w licencji Public Domain.