Barbara Nałęcz-Nieniewska (z domu Szewczyk)

Jestem reżyserką filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych najczęściej
o tematyce historycznej. Tworzę grafiki w technice kolażu, piszę artykuły, prowadzę wykłady o modzie dawnej. Fascynuję się historią. Większość moich prac inspirowana jest sztuką minionych epok.